Grants

Swiss Contribution logo
Konfederacja Szwajcarska logo
Krajowy Fundusz Kapitałowy GRUPA BGK logo
Experior Venture Found logo

Projekt Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko‑Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Wartość dofinansowania: 53 000 000 CHF.

www.programszwajcarski.gov.pl
www.eda.admin.ch/countries/poland/

XTRF Management Systems sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu “Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym systemie zarządzania tłumaczeniami”.
XTRF Management Systems received a subsidy for the project “The continuity of processes and data security in a distributed system of translation management”.

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych

Tytuł: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym systemie zarządzania tłumaczeniami

Akronim: xContinuo

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wspierającej ciągłość działania (Business Continuity), bezpieczeństwo danych oraz płynne doświadczenie (Seamless Experience) użytkownika systemu klasy TMS (Translation Management System) funkcjonującego pod nazwą XTRF. XTRF będący systemem klasy enterprise o charakterze wielowarstwowym, zostanie dostosowany do działania w modelu wysoko rozproszonej architektury chmury obliczeniowej oraz współpracy z tzw. chmurą chmur (Intercloud) bez konieczności ponoszenia kosztów tworzenia nowego oprogramowania. Pozwoli to na znaczne podniesienie poziomu doświadczania użytkownika (User Experience) z punktu widzenia klientów końcowych, którymi są biura tłumaczeń oraz działy korporacji świadczące usługi lokalizacyjne. Dostosowanie systemu XTRF będącego już teraz jednym z najpopularniejszych obecnie rozwiązań tej klasy dostępnych na rynku do pełnego wykorzystania możliwości związanych z funkcjonowaniem w modelu rozproszonym, umożliwi utrzymanie przewagi konkurencyjnej i utrzymanie go w światowej awangardzie systemów tej klasy. Dofinansowanie udało się pozyskać między innymi dzięki współpracy z firmą EXEQ, którą była niezwykle pomocnym i rzetelnym partnerem w trakcie całego procesu aplikacyjnego.

Konkurs Ofert

Innowacyjna Gospodarka logo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju logo
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego logo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.